Lite om ångest

Ångest är ett begrepp som felanävnds en del, men det kanske inte gör så mycket så länge man vet vad ångest är på riktigt. Det är inte något kul direkt. Det finns olika grader av ångest och akut ångest kallas även panikångest och är ett tillstånd som gör att man kan känna att man håller på att dö. Ångest är mycket nära relaterat till stress, främst då psykisk stress. Känslor av otillräcklighet, sorg, dålig självkänsla, för högt ställda krav osv. är alla vanliga orsaker till ångest, men det kan ju också finnas riktiga trauman bakom, som man ibland inte är medveten om själv.

Olika former och grader av ångest

Väldigt många människor lider av någon form av ångest. Vanligast är väl att den dyker upp då och då, men några personer har konstant ångest. Då är det viktigt att få behandling, för ångest och stress tar kol på en om det lämnas obehandlat. Jag har en psykolog kontakt i Malmö från tiden då jag själv gick i terapi för att förstå och minska min egen ångest. Det var fantastiskt bra och något jag verkligen kan rekommendera.

Ångestterapi

När det gäller behandling av ångest så finns det många olika metoder och infallsvinklar att välja mellan och olika funkar väl olika bra på olika personer. För mig var det livsomvälvande att bara förstå var min ångest kommer ifrån och jag fick fantastiska redskap att ta till när ångesten smyger sig på. Jag blir fortfarande orolig ibland, men idag vet jag hur jag undslipper den värsta ångesten.

13 Oct 2017